پیشگاموبیل:6 suv که به ندرت نیاز به تعمیرات دارند

پیشگاموبیل:6 suv که به ندرت نیاز به تعمیرات دارند

 6 سال قبل

با اعتماد ترین suv ها

هر کسی می خواهد در ماشینی که  زمان زیادی رادر جاده هاصرف می کند،در نظر گرفتن اعتمادبرای هر خریدارخودرومهم  است.به همین دلیل استJ.D.قدرت وایالات متحده 
سالانهخودرو هایی را مورد مطالعه توسط همکارانشان قرار می دهد.

شرکت تحقیقاتیخودکار34،000صاحبان اصلی2012اتومبیل های مدلسالپس از سهسال از مالکیتدر مورد مشکلاتآنهارا تجربه کرده بودندمورد بررسی قرار داد.

ششSUVs باافتخارات  بالاقابلیت اطمینان درمطالعه امسالاهدا شد،هردریافت نمرهاعتماداز پنجاز پنج.ببینید کهsuv هادر هر ردهکه چگونهJ.D.قدرتآنها را برایکیفیت کلی، عملکرد و طراحیامتیازرا به دست آوردند.

مرسدس بنزGLK کلاس

رده:SUVجمع و جورحق بیمه

امتیازکیفیتکل:3 از 5

طراحی و عملکردکلیامتیاز: 2از 5

GMC Terrain

رده:SUV جمع و جور

امتیازکیفیتکل:3 از 5

طراحی و عملکردکلیامتیاز:4 از 5

GMC Yukon

رده:SUV بزرگ

امتیازکیفیتکل:5 از 5

طراحی و عملکردکلیامتیاز:3 از 5

لکسوسGX 460

رده:متوسطSUVحق بیمه

امتیازکیفیتکل:3 از 5

طراحی و عملکردکلیامتیاز:3 از 5

مورانو

رده:متوسطSUV

امتیازکیفیتکل:5 از 5

طراحی و عملکردکلیامتیاز:3 از 5

کیا Sportage

رده:SUVکوچک

امتیازکیفیتکل:4 از 5

طراحی و عملکردکلیامتیاز:4 از 5

 

 

تو پیشگامیت، میتونی سوالات رو بپرسی و هم میتونی مطلب منتشر کنی.

پیشگام پلاس   پرسش و پاسخ