اپلیکیشن های Microsoft Word ، Excel و PowerPoint برای IOS به نسخه 1.23 به روز رسانی شدند

اپلیکیشن های Microsoft Word ، Excel و PowerPoint برای IOS به نسخه 1.23 به روز رسانی شدند


مایکروسافت امروز ورد ، اکسل و پاور پوینت خود را برای IOS به روز رسانی کرد. به روز رسانی نسخه 1.23 شامل بهبود اسناد برای چاپ ، قابلیت انتقال نقاشی به شکل و ... در اینجا به بعضی تغییرات اشاره میکنیم Word: چاپ اسناد دلخواه از صفحات مشاهده اسنادی که دیگران به اشتراک گذاشته اند ، جستجو اسناد که دیگران به اشتراک گذاشته اند و اسناد گذشته. Excel: چاپ اسناد دلخواه مشاهده اسنادی که دیگران به اشتراک گذاشته اند ، جستجو اسناد که دیگران به اشتراک گذاشته اند و اسناد گذشته. تبدیل خودکار نقاشی به شکل PowerPoint: تبدیل خودکار نقاشی به شکل چاپ اسناد دلخواه مشاهده اسنادی که دیگران به اشتراک گذاشته اند ، جستجو اسناد که دیگران به اشتراک گذاشته اند و اسناد گذشته. شما میتوانید این به روز رسانی را از اپ استور اپل دانلود کنید

تو پیشگامیت، میتونی سوالات رو بپرسی و هم میتونی مطلب منتشر کنی.

پیشگام پلاس   پرسش و پاسخ

ارسال دیدگاه