تکنولوژی برنامه نویسی

پشتیبانی از نسخه 32بیتی اندروید استودیو پایان می یابد