ساعت هوشمند

ساعت هوشمند Oppo با قابلیت شارژ شدن در پنج دقیقه در راه است.