گزارش مالی سه ماهه سوم سال 2015 hTC حاکی از ضرر این شرکت دارد

گزارش مالی سه ماهه سوم سال 2015 hTC حاکی از ضرر این شرکت دارد


مانند سه ماهه قبل گزارش مالی سه ماهه اخیر شرکت تایوانی حاکی از ضرر این شرکت بوده. hTC پس از محاسبه میزان سود و پرداخت های مالیاتی زیانی معادل 153 میلیون دلاری را داشته و ضرر بسیار زیادی بوده چرا که در سه ماهه قبل نیز شاهد ضرر این شرکت بوده ایم.

درآمد کلی شرکت مذکور شامل افتی 650 میلیون دلاری بوده و گفتنی است که در گزارش ثبت شده اعدادی مبنی بر تعداد فروش دسنگاها وجود نداشته اما با توجه به روند مربوطه باز هم شرکت اچ تی سی با کاهش تقاضا مواجه شده است.

در سه ماهه پیشین این شرکت در آمده 1 میلیارد دلاری داشته و ضرر 245 میلیون دلاری را تجربه کرد اگرچه میزان ضرر از سه ماهه قبل کمتر شده اما باز هم با کاهش 35 درصدی سود مواجه شده. مسئله که از این کاهش و ضرر برداشت می شود کاهش تقاضا گوشی های هوشمند این شرکت بوده و دیگر موضوع  ثابت بودن نسبت کاهش ضرر و سود این شرکت نسبت به سه ماهه پیشین است.

برند تایوانی در هفته های اخیر از اخراج قسمت بزرگی از کارکنان کود گزارش داده و شنیده ها اشاره هایی به فروش برخی از کارخانه ها داشته.


ارسال دیدگاه