خودرو

پیشگاموبیل:کانسپت Ranz RF-EA1 در نمایشگاه چین

پیشگاموبیل:کانسپت Ranz RF-EA1 در نمایشگاه چین

 RanzRF-EA1ماشین مفهومیاست، به عنوانکانسپت کار در 5 مه سال2016پکنخودرورو نمایی شد.طراحی درخشاناست،مربوط به ایندهچهار دربشکلکوپه بایک گلخانهبزرگ،کانال های هوا درگلگیرهای عقب، وچشمنوازمطلقجلو پنجرهV شکلباآرمRanzبه رنگ سبززمرد است.

 

Ranzیک زیرنام تجاریاز سرمایه گذاریjontFAWتویوتااست که براتومبیل های برقیارزان است.این را بایدبا 'Leahead'، کهیکی دیگر ازمشابهچینی با نام تجاریتویوتااشتباه گرفته شود.Ranzدر سال 2013تاسیس شد، امااین ماشین واردبازارنشده است، وهمان که برایLeaHead.

 

  Ranzتنهادر دورترینگوشه ای ازغرفهتویوتا  گزاشته شده بود،ایستاده بر روی یکپلت فرم کوچک، درها بسته، و بدونهیچ گونه اطلاعات اضافیدر دسترس است.تویوتاهیچ چیزی در موردRF-EA1منتشر نکرده است.تمام ماشینجای تعجب بود.  خوبمن باید بگویم،  تویوتاتقریبا از آنشرمنده به نظر می رسد.

ما فرض می کنیمRF-EA1الکتریکیاست، و فرض ما این است که یکموتورواقعی درآن وجود دارد.اما هیچ یک ازطرف تویوتا تایید یا رد نشده است.من حتی می توانستم آن را روی یک تریلی بار بزنم و به خانه ام ببرم در صورتی که...
تویوتاحتی متوجه اش نمی شد...

عقبضعیف ترینمنطقهاز طراحی،با عرشه نامناسب سیاه و سفیدو چراغکه بسیاربیش از حد بزرگاست.

مفهومداراییک فضای داخلی، داشبوردو فرماناز طریق پنجرهسیاهقابل رویت بود، اما متاسفانه  من نمیتوانستم از نزدیک از آن عکس بگیرم...

 

 

 

 

 

 

زیباییازجلو.او واقعا نیاز بهتوجه بیشتر دارد...
 

تو پیشگامیت، میتونی سوالات رو بپرسی و هم میتونی مطلب منتشر کنی.

پیشگام پلاس   پرسش و پاسخثبت یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی مشخص شده اند *

  ورود / ثبت نام با حساب گوگل