ابوالفضل احمدی

مشکل در ساخت جدول

سوال

با استفاده از تکه کد زیر میخوام هر بار روی دکمه کلیک شد یه سطر جدید به گریدویو اضاف بشه اما مشکلی که داره هربار که کلیک میکنم فقط یک سطر درست میکنه و بار بعدی هم روی سطر قبلی جایگزین میکنید و سطر جدید درست نمیکنید

ataTable dt = new DataTable();
           DataRow dr = null;

           dt.Columns.Add(new DataColumn("RowNumber", typeof(string)));
           dt.Columns.Add(new DataColumn("Column1", typeof(string)));//for TextBox value  
           dt.Columns.Add(new DataColumn("Column2", typeof(string)));//for TextBox value    

           dr = dt.NewRow();
           dr["RowNumber"] =1;
           dr["Column1"] = TextBox1.Text;
           dr["Column2"] = TextBox2.Text;
           dt.Rows.Add(dr);

           //Store the DataTable in ViewState for future reference  
           ViewState["CurrentTable"] = dt;
           //Bind the Gridview  
           Gridview1.DataSource = dt;
           Gridview1.DataBind();

برنامه نویسی2 سال قبل6 پاسخ487 بازدید

پاسخ ها (6)

برای ارسال پاسخ باید ثبت نام کنید یا وارد شوید
 1. حسین حیاتی
  پنج‌شنبه,7 شهریور 1398-13:52

  سلام

  باید برنامه رو بدید دقیق تر بررسی کنم ولی چیزی که من اینجا میبینم اینه که شما مقدار ["RowNumber"]  برابر با 1 قرار دادید و به این خاطر هست که با هربار اجرا سطر 1 انتخاب میشه و حذف میشه و مقدار دیگه جاگزینش میشه میبایست ["RowNumber"] برابر با آخرین سطر جدول قرار دهید تا اونجا اضافه بشه


  Gravatar image
  پنج‌شنبه,7 شهریور 1398-14:11

  پروژه از لینک زیر دانلود کنید و بررسی نمایید

  لینک1

  لینک2


  حسین حیاتی
  پنج‌شنبه,7 شهریور 1398-14:31

  موردی که خدمتتون عرض کردم رو بررسی کردید؟


  Gravatar image
  پنج‌شنبه,7 شهریور 1398-14:40

  اره اما بازم نتونستم لطفا پروژه یه نگاهی بهش بندازین


  • حسین حیاتی
   پنج‌شنبه,7 شهریور 1398-14:49

   در اینجا نمونه کد هست برای افزودن سطر ، در نهایت شما باید حل مساله یاد بگیرید نه اینکه کد آماده به شما داده بشه


   private void AddNewRowToGrid()
   {
   int rowIndex = 0;

   if (ViewState["CurrentTable"] != null)
   {
   DataTable dtCurrentTable = (DataTable)ViewState["CurrentTable"];
   DataRow drCurrentRow = null;
   if (dtCurrentTable.Rows.Count > 0)
   {
   for (int i = 1; i <= dtCurrentTable.Rows.Count; i++)
   {

   drCurrentRow = dtCurrentTable.NewRow();
   drCurrentRow["SlNo"] = i + 1;

   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["ReceiptNo"] = txtRcptHdNo.Text;
   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["ItemName"] = ddlRcptDtlsItem.SelectedItem.Text;
   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["UOM"] = txtRcptDtlsUOM.Text;
   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["Description"] = txtRcptDtlsDescr.Text;
   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["Rate"] = txtRcptDtlsRt.Text;
   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["Quatity"] = txtRcptDtlsQty.Text;
   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["Amount"] = txtRcptDtlsAmount.Text;

   rowIndex++;
   }
   dtCurrentTable.Rows.Add(drCurrentRow);
   ViewState["CurrentTable"] = dtCurrentTable;

   dgvRcptDtls.DataSource = dtCurrentTable;
   dgvRcptDtls.DataBind();
   }
   }
   else
   {
   Response.Write("ViewState is null");
   }

   //Set Previous Data on Postbacks
   SetPreviousData();
   }


   :لینک صفحه ای که من کد رو ازش برداشتم

   https://www.codeproject.com/Questions/670856/how-to-add-new-row-and-new-values-in-gridview-in-a
ارسال پاسخ


برای ارسال پاسخ باید ثبت نام کنید یا وارد شوید