ابوالفضل احمدی

مشکل در ساخت جدول

سوال

با استفاده از تکه کد زیر میخوام هر بار روی دکمه کلیک شد یه سطر جدید به گریدویو اضاف بشه اما مشکلی که داره هربار که کلیک میکنم فقط یک سطر درست میکنه و بار بعدی هم روی سطر قبلی جایگزین میکنید و سطر جدید درست نمیکنید

ataTable dt = new DataTable();
           DataRow dr = null;

           dt.Columns.Add(new DataColumn("RowNumber", typeof(string)));
           dt.Columns.Add(new DataColumn("Column1", typeof(string)));//for TextBox value  
           dt.Columns.Add(new DataColumn("Column2", typeof(string)));//for TextBox value    

           dr = dt.NewRow();
           dr["RowNumber"] =1;
           dr["Column1"] = TextBox1.Text;
           dr["Column2"] = TextBox2.Text;
           dt.Rows.Add(dr);

           //Store the DataTable in ViewState for future reference  
           ViewState["CurrentTable"] = dt;
           //Bind the Gridview  
           Gridview1.DataSource = dt;
           Gridview1.DataBind();

برنامه نویسی5 سال قبل6 پاسخ833 بازدید

پاسخ ها (6)

برای ارسال پاسخ باید ثبت نام کنید یا وارد شوید
 1. Gravatar image
  حسین حیاتی
  پنج‌شنبه,7 شهریور 1398

  سلام

  باید برنامه رو بدید دقیق تر بررسی کنم ولی چیزی که من اینجا میبینم اینه که شما مقدار ["RowNumber"]  برابر با 1 قرار دادید و به این خاطر هست که با هربار اجرا سطر 1 انتخاب میشه و حذف میشه و مقدار دیگه جاگزینش میشه میبایست ["RowNumber"] برابر با آخرین سطر جدول قرار دهید تا اونجا اضافه بشه


  ابوالفضل احمدی
  پنج‌شنبه,7 شهریور 1398

  پروژه از لینک زیر دانلود کنید و بررسی نمایید

  لینک1

  لینک2


  Gravatar image
  حسین حیاتی
  پنج‌شنبه,7 شهریور 1398

  موردی که خدمتتون عرض کردم رو بررسی کردید؟


  ابوالفضل احمدی
  پنج‌شنبه,7 شهریور 1398

  اره اما بازم نتونستم لطفا پروژه یه نگاهی بهش بندازین


  • Gravatar image
   پنج‌شنبه,7 شهریور 1398

   در اینجا نمونه کد هست برای افزودن سطر ، در نهایت شما باید حل مساله یاد بگیرید نه اینکه کد آماده به شما داده بشه


   private void AddNewRowToGrid()
   {
   int rowIndex = 0;

   if (ViewState["CurrentTable"] != null)
   {
   DataTable dtCurrentTable = (DataTable)ViewState["CurrentTable"];
   DataRow drCurrentRow = null;
   if (dtCurrentTable.Rows.Count > 0)
   {
   for (int i = 1; i <= dtCurrentTable.Rows.Count; i++)
   {

   drCurrentRow = dtCurrentTable.NewRow();
   drCurrentRow["SlNo"] = i + 1;

   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["ReceiptNo"] = txtRcptHdNo.Text;
   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["ItemName"] = ddlRcptDtlsItem.SelectedItem.Text;
   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["UOM"] = txtRcptDtlsUOM.Text;
   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["Description"] = txtRcptDtlsDescr.Text;
   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["Rate"] = txtRcptDtlsRt.Text;
   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["Quatity"] = txtRcptDtlsQty.Text;
   dtCurrentTable.Rows[i - 1]["Amount"] = txtRcptDtlsAmount.Text;

   rowIndex++;
   }
   dtCurrentTable.Rows.Add(drCurrentRow);
   ViewState["CurrentTable"] = dtCurrentTable;

   dgvRcptDtls.DataSource = dtCurrentTable;
   dgvRcptDtls.DataBind();
   }
   }
   else
   {
   Response.Write("ViewState is null");
   }

   //Set Previous Data on Postbacks
   SetPreviousData();
   }


   :لینک صفحه ای که من کد رو ازش برداشتم

   https://www.codeproject.com/Questions/670856/how-to-add-new-row-and-new-values-in-gridview-in-a
ارسال پاسخ


برای ارسال پاسخ باید ثبت نام کنید یا وارد شوید


تو پیشگامیت، میتونی سوالات رو بپرسی و هم میتونی مطلب منتشر کنی.

پیشگام پلاس   پرسش و پاسخ کامپیوتری آنلاین