متن سوال میابیست بیشتر از 250 کاراکتر (47 کلمه) باشد