سیستم عامل

ویندوز ۱۰ موبایل از سنسورهای اسکنر اثر انگشت پشتیبانی خواهد کرد