احتمال عرضه گلکسی اس 8 تنها در یک نسخه با صفحه نمایش خمیده افزایش یافت